Úvod

Psychologická ambulancia PSYCHÉ Levice poskytuje svoje služby klientom v oblastiach:

 • klinickej psychológie
  • vyšetrenia pre potreby zdravotníctva a Sociálnej poisťovne
  • vyšetrenia psychickej spôsobilosti:
   • žiadateľa o zbraň (zbrojné pasy, SBS)
   • pre prácu v SBS (bez zbrane)
   • pedagogických pracovníkov
 • dopravnej psychológie
  • vyšetrenia psychickej spôsobilosti vodičov:
   • viesť motorové vozidlá skupín B, C, D, E (psychotesty pre vodičov)
   • na prepravu nebezpečných nákladov (ADR)
   • s právom prednosti v jazde (autá so zvukovou a svetelnou signalizáciou)
   • s oprávnením vykonávať výcvik vodičov (inštruktor)
   • na žiadosť Dopravného inšpektorátu alebo súdu
  • psychologické poradenstvo za účelom navrátenia vodičského preukazu
 • psychoterapie

Zmluvnými partnermi sú:
logo všeobecná zdravotná poisťovňa   logo dôvera zdravotná poisťovňa   logo union zdravotná poisťovňa

PSYCHÉ Levice má povolenie na prevádzkovanie psychologickej ambulancie a je zaradená v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004.