Cenník

Vyšetrenia pre potreby zdravotníctva alebo Sociálnej poisťovne:

hradia zdravotné poisťovne alebo Sociálna poisťovňa, preto je potrebné doniesť si so sebou preukaz poistenca

Vodiči:

psychotesty vodičov skupiny B, B-taxi 45 €
psychotesty vodičov skupiny C, C1 50 €
psychotesty vodičov skupiny D, D1 60 €
psychotesty vodičov skupiny C1E, CE, D1E, DE 60 €
psychotesty vodičov ADR (preprava nebezpečných nákladov) 80 €
psychotesty právo prednosti v jazde (zvuková a svetelná signalizácia) 80 €
psychotesty inštruktorov na oprávnenie vykonávať výcvik vodičov 60 €
psychická spôsobilosť viesť motorové vozidlá na žiadosť Dopravného inšpektorátu alebo súdu 80 €
odborné poradenstvo za účelom navrátenia vodičského preukazu (12 hod. / 4 týždne podľa z. 8/2009) 250 €

Zbrojné pasy a práca v SBS:

vyšetrenie uchádzačov o prácu v SBS – bez zbrane 30 €
posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelnej zbrane (zbrojné pasy, SBS) 60 €